Vyjadrite svoj názor na novú definíciu MSP

Európska komisia uskutočňuje preskúmanie definície mikropodnikov a malých a stredných podnikov. Cieľom tohto preskúmania je zabezpečiť, aby definícia MSP v súčasnom hospodárskom prostredí naďalej plnila svoj účel a dosahovali sa ňou stanovené ciele. Svoj názor môžete vyjadriť aj vy do 6. mája 2018. Aj v slovenčine.

Tento dotazník pomôže posúdiť, do akej miery je súčasná definícia MSP vhodná, a zhodnotiť možnosti prípadných zmien odporúčania, vďaka ktorým by malé európske podniky mohli naďalej dostávať cielenú podporu v rámci osobitných politík.

Stanovením jednej spoločnej definície „skutočného“ MSP v odporúčaní sa sledujú hlavne tieto ciele:

  • zabezpečiť rovnaké podmienky a predísť narušeniu hospodárskej súťaže medzi podnikmi,
  • zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie so všetkými MSP a
  • zlepšiť konzistentnosť a účinnosť politík zameraných na MSP.

sme-consultation-2018

Viac informácií: