Iniciatíva ENRICH spustila výzvy na spoluprácu s USA a vstup na americký trh

Európski výskumní pracovníci a inovátori, výskumné ústavy, začínajúce podniky a malé a stredné podniky môžu získať podporu prostredníctvom výziev iniciatívy ENRICH (European Network of Research and Innovation Centres and Hubs, USA) pri vstupe na americký trh. 

enrich

Viac informácií o podpornom projekte a vyhlásených výzvach nájdete na stránkach ENRICH a na sociálnych médiách: Facebook, Twitter LinkedIn.

Iniciatíva je financovaná z programu Horizont 2020.