Výsledky Európskeho inovačného a technologického inštitútu za obdobie 2010-2016

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) publikoval dopadovou štúdiu, ktorá analyzuje globálne a európsky sociálno-ekonomický dopad EIT a jeho inovačných spoločenstiev medzi rokmi 2010 a 2016. Štúdia EIT uvádza, že Spoločenstvo EIT získalo uznanie za to, čo dodáva Európe. Ale aj mimo nej (napr. Austrálii).

Štúdia tiež konštatuje, že pri sledovaní pokroku každého EIT spoločenstvo pri riešení konkrétnych sociálnych problémov sa ukazuje, že EIT hrá významnú úlohu pri plnení svojich cieľov.

Zopár výsledkov:

  • Spoločenstvo EIT podporila startupy, ktoré vytvorili viac ako 6 000 pracovných miest na vysokej úrovni s plným pracovným úväzkom, čo znamená, že každé pracovné miesto v rámci Spoločenstva EIT podporilo vytvorenie ďalších 14 pracovných miest v širšom hospodárstve
  • Predstavitelia venture capital fondov vyjadrili silnú dôveru v komerčný potenciál podnikateľskej činnosti Spoločenstva EIT, ako to dokazuje investovanie viac ako 600 miliónov EUR do spoločností podporovaných akcelerátormi Spoločenstva EIT
  • Programy akcelerátora Spoločenstva EIT priťahujú rastúci počet začínajúcich podnikov v ich konkrétnej oblasti. Napríklad EIT Digital Accelerator sa umiestnil na 8. mieste medzi 579 programami akcelerátora v Gust’s Global Accelerator Report 2016. Počet startupov sa naďalej zvyšuje
  • Viac ako 9 z 10 absolventov EIT InnoEnergy nájde zamestnanie v Európe do šiestich mesiacov od ukončenia štúdia a ich počiatočná odmena je až o 15% vyššia ako absolventov mimo EIT

eit-impact_study

Viac informácií nájdete tu.

Použité informácie z CZELO.cz a EIT