Prečo nie sme úspešní v SME Instrumente? Podávame málo a nekvalitné projekty

Tvrdí v blogu SOVVA jej výkonný riaditeľ, Daniel Straka. Pridáva analýzy, grafy a spomína extrémne množstvo neoprávnených návrhov a malý počet hodnotiteľov.

Prečítajte si článok: Prečo nie SME úspešní v SME Instrumente? (Daniel Straka, blog SOVVA)

straka-ide-po-schodoch