SlovakAid otvorila výzvu v Programe podnikateľských partnerstiev

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) organizuje v rámci schémy SlovakAid nové výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty v oblasti rozvojovej spolupráce na rok 2018. Uzávierka je 16.4.2018.

Program podnikateľských partnerstiev 

Cieľom programu podnikateľských partnerstiev je mobilizácia súkromných finančných zdrojov na posilnenie rozvojových aktivít, vytváranie nových partnerstiev s lokálnymi podnikateľskými subjektmi, pričom dôraz je kladený na budovanie udržateľných kapacít partnerov a prijímateľskej krajiny. Cieľom výzvy je podpora začínajúcich podnikateľských aktivít slovenských subjektov a rozšírenie existujúcich aktivít súkromného sektora v partnerských krajinách rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky, s cieľom podpory sociálno-ekonomického rozvoja miestneho obyvateľstva (tvorba pracovných miest, budovanie kapacít partnerov, zabezpečenie dostupnosti základných tovarov a služieb a pod.).

Ďalšie výzvy SlovakAid:

  • Program rozvojových intervencií 2018/1
    Výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie v rámci programu rozvojových intervencií: Afganistan, Keňa, Moldavsko
  • Program odovzdávania skúseností 2018/1
    Výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie v rámci programu odovzdávania skúseností: Východné partnerstvo (Bielorusko, Gruzínsko, Ukrajina), Západný Balkán (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo

slovakaid

Zdroj: SARIO