Nové postupy pri registrácii ochranných známok na Slovensku

V oblasti prihlasovania ochranných známok nastala významná zmena, a to tzv. elektronickým podávaním. Okrem zjednodušenej možnosti podávania cez portál slovensko.sk vypracoval Ústav priemyselného vlastníctva SR (UPV) vlastný systém elektronického podávania žiadostí a komunikácie so žiadateľmi. Informuje portál Podnikajte.sk.

trademark

Samotný systém prihlasovania ochranných známok ostáva nemenný. Každý prihlasovateľ, v závislosti od okruhu zákazníkov a od teritória, na ktorom chce ponúkať svoje výrobky a služby, má tri možnosti podania prihlášky ochrannej známky. Sú to:

  1. Národná prihláška (UPV SR)
  2. Medzinárodná prihláška (WIPO)
  3. Známka EUTM – (pôvodne CTM).

Prevzaté/Viac informácií: Podnikajte.sk