Dual use: Ako EÚ podporuje transfer vojenských technológií do civilného sektora

Airbagy, mikrovlny, GPS či internet boli pôvodne vyvinuté pre vojenský priemysel, no neskôr boli úspešne transferované do civilnej oblasti. Toto dvojité využitie (dual use) a jeho možnosti pre európske inovatívne firmy popisuje publikácia “Dual Use – Technology in the EU: Helping SMEs bring innovation to market”.

dual-use-guide-2018

Popisuje tu možnosti a prípadové štúdie programov:

  • Horizont 2020
  • ESIF (štrukturálne a investičné fondy)
  • COSME

Publikáciu si môžete v 6 jazykoch stiahnuť tu…