Nové propagačné video a plán schvaľovania programu Horizont Europe

Horizon Europe má byť podľa návrhu Európskej komisie doposiaľ najambicióznejším programom na podporu výskumu a inovácií. Na nové objavy, technológie, produkty a služby uvoľní takmer 100 miliard eur. Pozrite prvé promo video a schvaľovací proces.

Pozrite si video (2:23)

Schvaľovací proces programu Horizon Europe:

  • 2. mája 2018 Komisia prijala svoj návrh na ďalší dlhodobý rozpočet EÚ (VFR)
  • 7. júna 2018 Komisia prijala svoj návrh pre program Horizon Europe
  • Rada a Európsky parlament budú rokovať a následne prijmú program
  • Horizon Europe sa spustí 1. januára 2021

fp9_webgraphic_rvb_800x1140_2018-03

Zdroj/Viac informácií: Európska komisia

Ďalšie informácie: