Slovensko doteraz získalo z programu Horizont 2020 vyše 80 miliónov v 274 projektoch

Za Slovensko bolo do mája 2018 podaných 2068 projektových návrhov, z toho 1998 bolo spôsobilých na hodnotenie. Financie získalo 274 návrhov s účasťou 369 subjektov a financovaním 81,5 milióna eur.

Priemerná úspešnosť slovenských návrhov je 12,73% (priemerná úspešnosť EU 28 je
14,58%). Priemerný príspevok na slovenskú organizáciu je 220 tisíc eur.

V počte schválených projektov tak dosahujeme 25. priečku:

h2020-sk-results-2018-05

Z celkového objemu finančných prostriedkov získali najmä súkromné firmy (39%), univerzity (26%) a výskumné organizácie (9%).

Viac informácií/Zdroj: Prehľad výsledkov SR v programe Horizont 2020 aj s grafmi (PDF), Autor: Kancelária Národných kontaktných bodov pre Horizont 2020, Centrum vedecko-technických informácií SR