Výzvy programu Horizont 2020 na podporu inovácií pre inovačné agentúry, klastre, siete a zvyšovanie znalostí v MSP

Pozrite si otvorené a pripravované výzvy na rozvoj inovačného prostredia a podporu inovatívnych firiem (INNOSUP), ktoré do konca obdobia (do konca 2020) bude vyhlasovať program Horizont 2020.

Aktuálne otvorená výzva:

Pripravované výzvy:

Pozrite si kompletný pracovný program na podporu Inovácií v MSP na roky 2018-2020 (PDF)