Maďarský fond chce investovať do slovenských startupov

Maďarský petrochemický koncern MOL stojí pri zrode veľkého investičného fondu, ktorý si ako svoje prvé pôsobisko vybral Česko a Slovensko. Na nákupy má pripravených približne 100 miliónov eur.

lead-ventures

Na tento účel zakladajú fond rizikového kapitálu s názvom Lead Ventures. Pôjde o dva spravované fondy, z ktorých každý má 50 miliónov eur. Za prvých 5 rokov investujú 100 miliónov, maximálne po dobu desiatich rokov.

MOL a ďalší investori, ktorými sú napríklad Maďarská investičná banka a Maďarská exportná a importná banka, budú chcieť majetkovo vstupovať do začínajúcich podnikov najmä z oblasti energetiky, mobility, obchodu, petrochémie či udržateľných zdrojov.

Prevzaté/zdroje: