Čerpanie peňazí EÚ k 31. augustu dosiahlo 15,59 %

Z finančných prostriedkov Európskej únie na roky 2014 až 2020 sa do konca augusta využilo 2,411 mld . eur z celkovej alokovanej sumy 15,466 mld. eur. Predstavuje to 15,59 % z celkovej alokácie všetkých programov.

Objem platných výziev, resp. vyzvaní v prípade zdrojov EÚ koncom augusta dosiahol 13,898 mld. eur (90,10 % z alokácie) a zakontrahované boli prostriedky EÚ vo výške 6,783 mld. eur (43,86 % z alokácie).

Zdroj: SITA, Partnerskadohoda.gov.sk