Výsledky pilotného projektu Európskej rady pre inovácie: FET Open

Európska komisia zverejnila výsledky pilotného projektu Európskej rady pre inovácie (EIC) FET Open. V rámci pilotného projektu EIC “Novel Ideas For Radically New Technologies” získa podporu v celkovej výške 124 miliónov eur 38 inovačných projektov.

Do májovej výzvy bolo podaných celkom 375 návrhov. Ďalšia uzávierka pre podávanie projektových návrhov je 24. januára 2019.

IMG_20181019_141218

Viac informácií:

Zdroj: Czelo.cz