International Innovation Ecosystem Forum 2018 (Košice, 14.11.2018)

Slovenskú vedu trápi nedostatok financií, ktorého jednou z príčin je aj nedostatok spolupráce nie len na národnej, ale najmä na medzinárodnej úrovni. V západnej Európe tieto problémy vyriešili pomocou “výskumno-inovačných ekosystémov”, ktoré už roky fungujú v krajinách ako Nemecko, Taliansko, Francúzko, ale novovznikajúce sú aj v Poľsku či Litve.

elise-interreg

Cassovia Life Sciences spoločne s Košickým samosprávnym krajom pripravili medzinárodné inovačné fórum zamerané na výskumno-inovačné ekosystémy, za účasti partnerov z Nemecka, Talianska, Francúzska, Poľska a Litvy. Fórum bude organizované pod záštitou medzinárodného projektu ELISE, ktorý má za cieľ vytvoriť tzv. “výskumno-inovačný ekosystém” aj na Slovensku.

Kde?     Univerzitný vedecký park TECHNICOM
              Technická univerzita v Košiciach, Nemcovej 5, 042 00 Košice

Kedy?   14.11.2018, o 9:00