Rozhovory z EIC Innovators’ Summit (8): Pohľad CEO a členky poroty pre interviá fázy 2 SME Instrument

Claire McHugh je generálnou riaditeľkou spoločnosti Axonista, ktorá vyrába interaktívne videá a podporu predaja pre popredné svetové televízne spoločnosti a značky.

Na summite inovátorov EIC v roku 2018 hovorila o výhodách verejného financovania malej spoločnosti, jej skúsenostiach s členkou pilotnej poroty Európskej rady pre inovácie a o podpore podnikania žien.