Prehľad slovenských hodnotiteľov v programe Horizont 2020 (za rok 2017)

Styčná kancelária Slovenskej republiky pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD) pripravila prehľad slovenských hodnotiteľov projektových návrhov predložených v rámci rámcového programu Horizont 2020.

Dokument bol vytvorený na základe dát dostupných z Portálu pre účastníkov (Participant Portal) Európskej komisie k decembru 2018. Ide o expertov zapojených do hodnotenia výziev v roku 2017.

Súbor je k dispozícii na stiahnutie tu (XLS).

Zdroj/prevzaté z: SLORD