Ministerstvo hospodárstva podporí inteligentné inovácie v priemysle

Podniky môžu v rámci výzvy získať príspevok na nákup dlhodobého majetku na zavedenie kombinácie viacerých prvkov inteligentných riešení v produkčnej prevádzke podniku.

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR vyhlásilo novú výzvu v rámci operačného programu Výskum a inovácie zameranú na podporu inteligentných inovácií v priemysle. Na výzvu je vyčlenených 35 miliónov eur. Žiadatelia môžu získať na jeden projekt príspevok maximálne do výšky 3 miliónov eur, minimálna výška je 100 000 eur.

Cieľom výzvy je podporiť rozvoj inteligentných inovácií v podnikoch všetkých veľkostí. Prostriedky je možné získať na projekty v rámci celého Slovenska, s výnimkou Bratislavského kraja. Rozhodujúce je miesto realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa.

Žiadosti sa budú posudzovať v rámci hodnotiacich kôl, pričom uzávierky prvých dvoch kôl sú naplánované na 29. marca a 28. júna 2019. Uzávierky prípadných ďalších kôl budú nasledovať v trojmesačných intervaloch.

Kompletné znenie výzvy je zverejnené na webovom sídle www.opvai.sk.

Zdroj: TASR