10 zásadných výziev pre rozvoj politík EÚ v 2019

Toto je tretie vydanie ročnej publikácie EPRS, ktorej cieľom je identifikovať a vyzdvihnúť kľúčové otázky a politické oblasti, ktoré pravdepodobne budú na poprednom mieste politickej agendy Európskej únie v roku 2019.

10-issues-to-watch-2019

Analyzovanými témami sú:

  1. perspektívy nového Európskeho parlamentu a novej Európskej komisie
  2. cesta vpred pre budúcu EÚ-27
  3. budúce financovanie Únie
  4. Afrika
  5. obchodné vojny
  6. vnútorná bezpečnosť
  7. oceány
  8. umelá a kolektívna inteligencia
  9. proces digitálnej transformácie
  10. elektrická mobilita

Dokument si môžete stiahnuť tu (PDF)