Správa o výkonnosti európskych MSP za rok 2018

Európska komisia zverejnila prehľad týkajúce sa výkonnosti európskych malých a stredných podnikov za rok 2018. SME Performance Review je jedným z nástrojov, ktorými je monitorovaná implementácia tzv. Small Business Act (SBA) v európskych štátoch.

sme-2018

Správa konštatuje, že:

  • Silné oživenie malých a stredných podnikov v EÚ pokračuje.
  • Príspevok malých a stredných podnikov k rastu pridanej hodnoty a zamestnanosti prevýšil to, čo by sa očakávalo na základe ich relatívneho významu v hospodárstve.
  • Výkonnosť v celej EÚ sa naďalej menila, pričom šesť členských štátov malo v roku 2017 pridanú hodnotu MSP, ktorá bola stále nižšia ako ich príslušné úrovne v roku 2008.
  • V dôsledku oživenia hospodárstva sa počet podnikov s vysokým rastom v EÚ medzi rokmi 2014 a 2016 zvýšil o 24%. Dve tretiny týchto podnikov pochádza iba z šiestich členských štátov (Nemecko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Francúzsko, Taliansko a Poľsko).
  • Výhľad na roky 2018 a 2019 zostáva pozitívny, ale trochu neistý v dôsledku nevyriešených medzinárodných obchodných podmienok. Vývoz tovaru MSP z EÚ-28 sa od roku 2012 zvýšil o 20%.
  • Jednotný trh je hlavným vstupným trhom pre MSP z EÚ-28. To predstavovalo 70% hodnoty vývozu MSP, pričom 80% vyvážajúcich MSP predáva do iných členských štátov EÚ.
  • Hospodársky význam nepriameho príspevku MSP k vývozom je často podhodnotený.
  • MSP sa internacionalizujú na základe strategických rozhodnutí. Dostupná podpora politiky môže zohrávať rozhodujúcu úlohu pri ovplyvňovaní tejto voľby.
  • Existuje priestor pre politické opatrenia zamerané na stimuláciu MSP, ktoré nemajú záujem o medzinárodnú expanziu.

Podrobnosti a celkovú správu nájdete tu (PDF).

Použité informácie z Európskej komisie a H2020.cz