Inovačná stratégia Českej republiky do roku 2030

Pozrite sa, napríklad pre inšpiráciu, aký dokument pripravili naši západní susedia. Stratégiu “Czech Republic: The Country for the Future” schválila tento týždeň vláda ČR. V dokumente sú stanovené priority a ciele výskumu, vývoja a inovácií na nasledujúcich 12 rokov (2019–2030).

cz-country-for-the-future

Inovačná stratégia sa skladá z deviatich navzájom previazaných pilierov, ktoré obsahujú východiská, základné strategické ciele a nástroje vedúce k ich naplneniu.

  1. The Country for R&D: Financovanie a hodnotenie výskumu a vývoja
  2. The Country for Technology: Polytechnické vzdelávanie
  3. The Country for Startups: Národná startup a spin-off infraštruktúra
  4. The Country for Digitalization: Digitálny štát, výroba a služby
  5. The Country for Excellence: Inovačné a výskumné centrá
  6. The Country for Investment: Inteligentné investície
  7. The Country for Patents: Ochrana duševného vlastníctva
  8. The Country for Smart Infrastructure: Mobilita a stavebné prostredie
  9. The Country for Smart People: Inteligentný marketing

Zaujímavé sú aj porovnania v rámci EÚ, kde vidno pozíciu Českej i Slovenskej republiky.

“Myslíme si, že tento materiál predstavuje najodvážnejší strategický plán posledných rokov s veľkým kompetenčným presahom. Na jeho vzniku sa podieľal tím viac ako 30 osobností z radov podnikateľov, vedcov, akademikov aj pracovníkov verejnej správy. Vôbec prvýkrát tak bola dosiahnutá zhoda všetkých strán, počnúc Akadémiou vied, cez rozhodujúce vysoké školy, ministerstvá, hlavných zástupcov všetkých podnikateľských subjektov až po výskumné organizácie a konkrétne vysoko inovatívne veľké i malé firmy”, konštatoval o dokumente predseda vlády ČR Andrej Babiš.

Dokument si môžete stiahnuť tu (PDF).