Budúcnosť práce a etické dôsledky pre spoločnosť

Ako chrániť hodnoty v meniacom sa pracovnom prostredí?  Európska skupina pre etiku vo vede a nových technológiách (EGE) vydala stanovisko k budúcnosti práce, solidarity a spravodlivosti.

future-of-work-2018

Jedná sa o stanovisko k súčasným zmenám, ktorým čelí trh práce a ich etické dôsledky pre jednotlivcov a spoločnosť. Správa sa zaoberá oblasťami práce, ktoré ovplyvňujú umelá inteligencia, od gig economy až po použitie inteligentných nástrojov a údajov pre nábor a sledovanie pracovníkov.

Správa konštatuje, že digitálne technológie vytvárajú hodnotu a prinášajú zisk z efektívnosti. Upozorňuje na rastúcu nerovnosť, nové formy práce, ktoré prinášajú neobmedzenú flexibilitu a bohatstvo, ale aj nestálosť.

EGE tak vyzýva členské štáty, aby zvážili formu poskytovania sociálneho zabezpečenia nad rámec formálnej dohody o zamestnanosti a aby uplatňovali politiku verejného financovania, ktorá podporuje rast a znižuje nerovnosť v oblasti príjmov.

Ďalšie informácie:

Zdroj: TC AV ČR