Aktuálne výzvy SBA pre podnikateľov (02/2019)

Slovak Business Agency (SBA) má aktuálne otvorených viacero výziev pre podnikateľov z celého Slovenska (vrátane BSK). Ide najmä o konzultácie s expertmi, coworking a propagáciu.

sba-new-web-banner

Otvorené výzvy pre Bratislavský kraj:

Podnikatelia:

Nepodnikatelia:

Otvorené výzvy pre ostatné regióny (mimo BSK):

Viac informácií o službách SBA pre podnikateľov nájdete na stránkach Národného podnikateľského centra (NPC).

Aktuálne podujatia NPC nájdete tu.