Minulý rok pribudlo na svete 112 jednorožcov

Na začiatku tohto roku je evidovaných 310 jednorožcov (súkromných spoločností po celom svete ocenených na viac ako 1 miliardu USD v trhovej hodnote). Tieto spoločnosti majú spolu hodnotu až 1052 miliárd. V minulom roku sa do globálneho klubu jednorožcov pridalo 112 nových spoločností, čo predstavuje až 58% nárast oproti 71 novým jednorožcom v roku 2017.

19 spoločností (6% všetkých jednorožcov) sa považuje za decacorns s hodnotou viac ako  10 miliárd USD. Približne 25% spoločností zahrnutých do globálneho klubu jednorožcov má hodnotu presne 1 USD.

Top 5 firiem z najväčšou hodnotou (odkazy sú na popis na stránke CBInsights):

  1. Bytedance ($75B)
  2. Uber ($72B)
  3. Didi Chuxing ($56B)
  4. WeWork ($47B)
  5. JUUL Labs ($38B)

Prieskum prináša spoločnosť CBInsights, ktorá zaraďuje jednorožce do 13 kategórií:

cbi-unicorn-market-map-2019
Mapa jednorožcov na základe dát k januáru 2019. Zdroj: CBInsights

Zdroj: CBInsights