Seminár: Medzinárodné aspekty zamestnávania a mobility výskumníkov, vysokoškolských učiteľov a študentov (Bratislava, 16.5.2019)

Cieľom podujatia je poskytnúť riadiacim a administratívnym pracovníkom aktuálne informácie z oblastí ako zamestnávanie cudzincov, zdravotné poistenie, zdaňovanie príjmov, uznávanie dokladov o vzdelávaní a odbornej kvalifikácie zo zahraničia.

Všetky témy sa týkajú medzinárodného kontextu a prednášky sú zabezpečené expertmi v danej oblasti. Účasť na podujatí je bezplatná.

Seminár sa uskutoční 16. 5. 2019 (10:00 – 15:00), Kongresové centrum Hotela Družba Univerzity Komenského, Botanická 25, Bratislava

Bližšie informácie a registrácia