Techsummit 2019 (Bratislava, 29.-30.5.2019)

V termíne 29. – 30. mája 2019 sa uskutoční v Bratislave ďalšieho ročníku konferencie, startupového mestečka a firemných stretnutí pod názvom Techsummit 2019.

techsummit-2019

Techsummit je konferencia a otvorená platforma zameraná na prezentáciu aktuálnych trendov a informácií z oblasti inovácií v IT a súvisiacich technológiách s dôrazom na dynamiku prostredia veľkého i malého biznisu, zlepšovanie verejného prostredia a medzinárodnú výmenu know-how. Techsummit pomáha svojim účastníkom zorientovať sa v prebiehajúcom vývoji rýchlo sa meniaceho sveta technológií z pohľadu podnikania, legislatívy a používateľských možností.

Prvý deň konferencie bude venovaný globálnemu pohľadu lídrov na témy Techsummitu. Európska únia presadzuje digitálnu transformáciu a snaží sa vyrovnať s veľkými hráčmi, ako sú USA a Čína.

Druhý deň konferencie bude venovaný podrobnejšiemu regionálnemu pohľadu k témam: Smart city, Priemysel 4.0. a Umelá inteligencia.

Viac informácií a registrácia