INNOWWIDE rozdelí po 60 tisíc pre MSP na projekty posudzovania životaschopnosti vo veľkých rozvojových ekonomikách

Projekt INNOWWIDE, financovaný programom Horizont 2020, otvoril dve (pilotné) výzvy, cieľom ktorých je podporiť inovatívne malé a stredné podniky v Európe a tiež startupy vo veľkých rozvojových ekonomikách (Brazília, Rusko, India, Čína, Mexiko a pod.), ako aj v rozvinutých ekonomikách.

Výzva je určená pre projekty typu „Viability Assessment Projects (VAPs)“ s maximálnou dĺžkou 6 mesiacov. Prvá výzva sa uzatvára 30.5.2019.

Dve výzvy zafinancujú až 120 projektov!

inowwide-timeline§

Viac informácií o tejto výzve nájdete na internetových stránkach INNOWWIDE.

Komplexné informácie o výzve si môžete stiahnuť vo formáte PDF.

INNOWWIDE je súčasťou kaskádového financovania (cascade funding/competitive calls) programu Horizont 2020, ktorých cieľom je poskytnúť financovanie tzv. tretím stranám (najmä MSP) vo forme malých grantov 10-200 tisíc eur na riešenie konkrétnych aktivít spojených s vývojom, testovaním, validáciou a trhovým nasadením nových produktov, služieb, algoritmov či technológií. Pozrite sa aj na ďalšie kaskádové projekty v iných oblastiach.
Prevzaté zo SLORD.sk