INNOWWIDE rozdelí po 60 tisíc pre MSP na projekty posudzovania životaschopnosti vo veľkých rozvojových ekonomikách

Projekt INNOWWIDE, financovaný programom Horizont 2020, otvoril dve (pilotné) výzvy, cieľom ktorých je podporiť inovatívne malé a stredné podniky v Európe a tiež startupy vo veľkých rozvojových ekonomikách (Brazília, Rusko, India, Čína, Mexiko a pod.), ako aj v rozvinutých ekonomikách.

Výzva je určená pre projekty typu „Viability Assessment Projects (VAPs)“ s maximálnou dĺžkou 6 mesiacov. Prvá výzva sa uzatvára 30.5.2019.

Dve výzvy zafinancujú až 120 projektov!

inowwide-timeline§

Viac informácií o tejto výzve nájdete na internetových stránkach INNOWWIDE.

Komplexné informácie o výzve si môžete stiahnuť vo formáte PDF.

Prevzaté zo SLORD.sk