Stav ochrany duševného vlastníctva v SR

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal výročnú správu o stave a aktivitách v ochrane práv duševného vlastníctva na Slovensku.

upv-2019

Na území Slovenskej republiky bolo k 31. decembru 2018 platných 19 247 patentov, z ktorých 1 163 bolo udelených národnou cestou. K uvedenému dňu bolo na území Slovenskej republiky platných 18 084 európskych patentov.

K 31. decembru 2018 bolo na území Slovenskej republiky platných 1 872 úžitkových vzorov, pričom v roku 2018 bolo do registra zapísaných 337 úžitkových vzorov, čo predstavuje nárast takmer o 10 %.

V roku 2018 bol počet podaných národných prihlášok ochranných známok 2 737, čo je pokles o 7,6 % oproti predchádzajúcemu roku. Klesajúci stav počtu podaných prihlášok ovplyvňuje dlhodobo jednak systém ochranných známok EÚ, ale aj registrovaných dizajnov Spoločenstva (RCD), čo vyplýva z povahy RCD, keďže sa nevykonáva vecný prieskum prihlášky a prihláška je zaregistrovaná vo veľmi krátkom čase, čím sa obchádza registrácia ochrannou známkou. Zároveň tento stav odráža situáciu na slovenskom trhu s novými výrobkami.

Výročnú správu si môžete stiahnuť tu (PDF)