Využitie blockchain v digitálnej verejnej správe: Možnosti a príklady

Keďže elektronické knihy (distributed ledger) sa stali univerzálnym spôsobom vedenia záznamov, technológia blockchain začala rýchlo expandovať nad rámec pôvodnej aplikácie platobného systému a expandovala aj do systémov verejnej správy. Pozrite si možnosti a príklady jej nasadenia.

blockchain-3750157_1280

Počiatky technológie blockchain sa datujú do roku 2008, kedy bola navrhnutá ako počítačová oblasť, ktorá by umožnila bezpečné priame obchodovanie s aktívami medzi nezávislými bodmi, ktorí navzájom nemajú dostatočnú dôveru. Základnou inováciou, ktorú blockchain zavádza, je v podstate distribuovaná účtovná kniha, na ktorej sú neodvolateľne zaznamenané transakcie.

Táto nová koncepcia eliminuje potrebu udržiavať centrálnych sprostredkovateľov, čo má potenciálne veľké hospodárske a politické dôsledky. Pozrite si, ako ju vo verejnej správe možno využiť a preskúmajte sedem príkladov nasadenia blockchain:

  1. Exonum land title registry – Georgia
  2. Blockcerts academic credentials – Malta
  3. Chromaway property transactions – Sweden
  4. uPort decentralised identity – Zug, Switzerland
  5. Infrachain governance framework – Luxemburg
  6. Pension infrastructure – the Netherlands
  7. Stadjerspas smart vouchers – Groningen, the Netherlands

Publikáciu si môžete stiahnuť tu