Európska perspektíva v umelej inteligencii

Sme len na začiatku rýchleho obdobia transformácie nášho hospodárstva a spoločnosti v dôsledku konvergencie mnohých digitálnych technológií. Umelá inteligencia (AI) je pre túto zmenu kľúčová a ponúka veľké príležitosti na zlepšenie nášho života. Nedávny vývoj v oblasti AI je výsledkom zvýšeného výkonu spracovania dát, zlepšenia algoritmov a exponenciálneho rastu objemu a rôznorodosti digitálnych údajov.

ai-eu-book

Mnohé aplikácie AI sa začali objavovať v našich každodenných životoch, od strojových prekladov, cez rozpoznávanie obrazu a generovanie hudby a stále viac sa využívajú v priemysle, štátnej správe a obchode. Pripojené a autonómne vozidlá a lekárska diagnostika podporovaná AI sú oblasťami použitia, ktoré budú čoskoro samozrejmosťou.

Medzi USA, Čínou a Európou existuje silná celosvetová konkurencia na poli AI. USA nateraz vedú, ale Čína tento náskok rýchlo doháňa. Pre EÚ to nie je ani otázka víťazstva alebo porážky, ale nájdenie spôsobu, ako využiť príležitosti, ktoré AI ponúka.

Pozrite si publikáciu “Artificial Intelligence: A European Perspective”, kde nájdete krátku históriu AI, ekosystémy EÚ, USA i Číny, etické, spoločenské, právne, vzdelávacie, ekonomické, bezpečnostné, technologické i environmentálne otázky AI.