Správa o stave porušovania práv duševného vlastníctva na rok 2019

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) prostredníctvom Európskeho strediska pre sledovanie porušovania práv duševného vlastníctva zverejnil správu o stave porušovania práv duševného vlastníctva na rok 2019.

upv-2019-porusovanie-pdv

V správe sa pozornosť venuje predovšetkým dôkazom o ekonomickej hodnote práv duševného vlastníctva v ekonomike EÚ, miere využitia tejto hodnoty, mechanizmom jej narúšania a opatreniam, ktoré boli prijaté ako odpoveď na tieto problémy.

Hlavné zistenia:

  • Falšovanie v 11 dôležitých hospodárskych odvetviach v EÚ spôsobuje straty vo výške až 60 miliárd EUR ročne
  • Straty zodpovedajú 7,4 % celkového predaja v rámci EÚ vo všetkých skúmaných
    odvetviach.
  • Odhaduje sa, že na Slovensku dochádza každý rok k stratám vo výške až 456 mil. EUR v 11 odvetviach.
  • Ušlé zisky na Slovensku sa v týchto 11 odvetviach odhadujú na 12,3% celkového
    predaja.

Hospodárske škody spôsobené falšovaním v 11 odvetviach nájdete v súbore Infographics_Slovakia (PDF).

Tlačová správa (PDF)

Prevzaté/Zdroj: Úrad priemyselného vlastníctva SR