Rozvoj dôvery a inovácií prostredníctvom verejno-súkromných partnerstiev

Táto správa, vypracovaná World Economic Forum v spolupráci s firmou McKinsey a Company, predstavuje celoročné úsilie v spolupráci s podnikmi, vládou, predstaviteľmi občianskej spoločnosti, odborníkmi a špecialistami na podporu spolupráce medzi verejným a súkromným sektorom pri riešení niektorých najnaliehavejších výziev humanitárneho a trvalo udržateľného rozvoja na svete.

wef-2019-ppp

Správa poskytuje holistický rámec riadenia, ktorého cieľom je posilniť dôveru, vyvážiť konkurenčné záujmy a priniesť výsledky. Ponúka pohľady na vyváženie potreby inovácií pri využívaní údajov a mandátu na ochranu zraniteľných skupín obyvateľstva pred známymi a vznikajúcimi hrozbami.

Správu “Data Collaboration for the Common Good: Enabling Trust and Innovation Through Public-Private Partnerships” (PDF) si môžete stiahnuť tu

Zdroj: weforum.org