Najinovatívnejšie krajiny sveta. Víťazí Južná Kórea. Slovensko je na 39. mieste (infografika)

Dnešná infografika pochádza zo siedmeho výročného Bloomberg Innovation Index a vyzdvihuje 10 najinovatívnejších ekonomík podľa siedmych hodnotiacich kritérií v roku 2019. Vedie Južná Kórea pred Nemeckom a Fínskom. Slovensko je na 39. priečke.

Hodnotiace kritériá:

 1. Výdavky na výskum a vývoj
  Všetky finančné prostriedky na výskum a vývoj sa každý rok investujú do hospodárstva.
 2. Patentová aktivita
  Počet podaných domácich patentov, celkový počet udelených patentov, patenty na populáciu, počet podaných na HDP a celkové pridelené granty merané oproti globálnemu súčtu.
 3. Terciárna efektívnosť
  Celkový počet študentov na postsekundárnych inštitúciách, maturitné stupne a počet absolventov prírodných a technických vied.
 4. Výrobná pridaná hodnota
  Úrovne výrobnej produkcie, ktoré prispievajú k vývozu a domácemu hospodárskemu rastu.
 5. Produktivita
  Celková úroveň produktivity obyvateľstva v produktívnom veku.
 6. Hustota high-tech
  Počet domácich high-tech verejných spoločností, merané vo vzťahu k počtu tuzemských verejných spoločností a globálnemu súčtu verejných high-tech spoločností.
 7. Koncentrácia výskumníkov
  Počet odborníkov, ktorí sa v súčasnosti zaoberajú výskumnými a vývojovými úlohami.
most-innovative-economies-infographic
The World’s 10 Most Innovative Economies. Zdroj: visualcapitalist.com

Zdroj: Visual Capitalist