Workshop zameraný na EIC Accelerator (SME Instrument fáza 2) – Posledná možnosť prihlásiť sa (25.9.2019, Bratislava)

Robíte špičkový výskum? Ste inovatívna firma a máte prelomový produkt? Chcete sa zaradiť  medzi top inovátorov v Európskej únii? CVTI SR pozýva na informačný deň spojený s workshopom zameraný na predstavenie pilotnej iniciatívy Európskej komisie podporujúcej celý inovačný cyklus od výskumu až po komercializáciu inovácie – Enhanced European Innovation Council Pilot.

eic-beta

Akcia sa uskutoční 25. septembra 2019 v dopoludňajších hodinách Bratislave a bude rozdelená na tri časti:

  • V prvej časti bude predstavená iniciatíva EIC Pathfinder vhodná najmä pre univerzity a iné inštitúcie realizujúce výskum,
  • druhá časť bude venovaná firmám, keďže jej cieľom bude oboznámiť účastníkov s iniciatívou EIC Accelerator (bývalý SME Instrument). Informačný deň uzavrie prednáška o aktuálnych otázkach duševného vlastníctva a ochrany osobných údajov v projektoch H2020,
  • tretia časť bude praktická – workshop. Účastníci budú mať možnosť pracovať priamo s projektovou žiadosťou na EIC Accelerator (SME Instrument fáza 2), ktorou ich bude sprevádzať Miroslav Konečný z ADDSEN, s.r.o., ktorý sa podieľal na príprave a realizácii jediného slovenského grantu v rámci SME Instrument fázy 2.

Cieľovou skupinou podujatia sú začínajúce ako aj etablované firmy, verejné a súkromné výskumné inštitúcie, univerzity a ostatné subjekty majúce ambíciu zapojiť sa do výziev EIC. Praktický workshop je venovaný firmám, ktoré majú záujem podať projekt do fázy 2 SME Instrument (EIC Accelerator).

Registrácia na info deň (časť 1 a 2) a na workshop (časť 3) bude prebiehať oddelene, keďže workshop je zameraný na firmy plánujúce podať projekt do EIC Accelerator.

Podmienkou registrácie na workshop je vyplnenie krátkeho formulára so stručnými informáciami o plánovanom projekte a jeho zaslanie do 10. septembra na kontakt uvedený vo formulári. Počet firiem je obmedzený na 10 a v prípade väčšieho počtu záujemcov si organizátor vyhradzuje právo na ich výber. K dispozícii sú posledné voľné miesta!

Program akcie