Akcelerátor Block.IS ponúka 2,8 milióna na výzvy pre firmy s inováciami postavenými na blockchaine

Block.IS vyhlasuje dve otvorené výzvy na prilákanie, výber a financovanie najlepších najlepších MSP na výrobu produktov, procesov a obchodných modelov založených na blockchainoch, so silným trhovým potenciálom v odvetviach poľnohospodárstva, logistiky a financií.

Viac informácií o výzve | Leták o výzve (PDF)

block-is-0

Predpokladané financovanie a časový priebeh výziev:

block-is-timeline

Pozrite si video: