Ako bude prebiehať financovanie paušálnymi sumami (lump sums) v programe Horizont 2020

Európska komisia zverejnila nové video a prezentáciu k pilotným projektom financovaným formou pevnej sumy, resp. paušálnej úhrady, anglicky lump sum.

h2020-lump-sums

Pri takto financovaných projektov sa vo výzve vždy objavia, na akom základe bude pevná suma stanovená (či bude fixný pre výzvu alebo vypočítaná pre každý projekt zvlášť).

Pozrite si prezentáciu (PDF)

Asi najdôležitejšou informáciou, ktorá vo videu zaznie, a ktorá bude mať zaiste aj vplyv na to, akým spôsobom budú konzorcia vytvárať pracovné balíčky (work packages) je, že “lump sum čiastka” bude rozdelená podľa jednotlivých partnerov i podľa pracovných balíčkov (dohodnutá v Prílohe 2 Zmluvy o grante). Peniaze za daný pracovný balíček potom budú vyplatené až vo chvíli, keď sú všetky práce na danom balíku hotové (teda všetci partneri, ktorí sa na balíčku podieľajú, musia byť hotoví). Rozdelenie na predfinancovanie, priebežné a záverečnú platbu zostane zachované.

K dispozícii je tiež nová modelová dohoda o grante k projektom financovaným prostredníctvom pevnej sumy.

Pokiaľ máte záujem o všeobecnejšie informácie týkajúce sa takto financovaných projektov, odporúčame tento leták spracovaný Európskou komisiou.

Pozrite si video:

Zdroj: H2020.cz, Európska komisia