Možnosti predkladania návrhov pre oblasť spoločenských vied v programe Horizont 2020

Projekt SiS.net vydal elektronickú knihu s prehľadom príležitostí pre oblasť Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť (Science with and for Society, SwafS) a v ďalších tematických oblastiach programu Horizont 2020. 

sis-2020

Cieľom dokumentu je ukázať príležitosti a podporiť vedecké subjekty a zainteresované strany spoločnosti (SwafS) pri identifikácii relevantných možností financovania v rámci výziev pre rok 2020 aj v iných pilieroch Horizontu 2020 ako „Vedúce postavenie priemyslu“ a „Spoločenské výzvy“. Kompilácia obsahuje témy s najmenej jednou dimenziou pre SwafS.

Stiahnite si elektronickú knihu príležitostí (PDF).

Elektronická kniha má slúžiť ako usmernenie pre výzvy na rok 2020 uvedené v pracovnom programe na roky 2018 – 2020. Zdôrazňuje témy s jedným alebo viacerými rozmermi SwafS, ako sú rodová rovnosť alebo zodpovedný výskum a inovácie.

Zdroj: ERA Portál Slovensko, CVTI SR

Nenechajte si ujsť: SwafS Knowledge Day & Brokerage Event (14-15.10.2019, Varšava)