Verejné konzultácie k navrhovaným partnerstvám pre program Horizon Europe

Európska komisia otvorila 12 verejných konzultácií k navrhovaným partnerstvám pre program Horizon Europe. Povedzte svoj názor na budúce smerovanie partnerstiev vo vede a výskume v EÚ do 6.11.2019.

horizon-europe-banner-0

Verejné konzultácie sa zameriavajú na otázky:

 • Ako môže EÚ najlepšie podporiť zmysluplný výskum a inovačné partnerstvá s priemyslom?
 • Ako nastaviť pravidlá spolupráce členských krajín EÚ navzájom a s inými partnermi („Stakeholders“)?

Teraz môžete vyjadriť svoj názor na 12 navrhovaných inštitucionálnych partnerstiev vo VaV,  ktoré by mali prebiehať v novom programe Horizont Europe (2021-2027). Čítajte viac tu.  

Navrhované partnerstvá:

 1. EU-Africa research partnership on health security to tackle infectious diseases [link]
 2. Innovative Health Initiative [link]
 3. Key Digital Technologies [link]
 4. Smart Networks and Services [link]
 5. European Metrology [link]
 6. Transforming Europe’s rail system [link]
 7. Integrated Air Traffic Management [link]
 8. Clean Aviation [link]
 9. Circular bio-based Europe [link]
 10. Clean Hydrogen [link]
 11. Safe and Automated Road Transport [link]
 12. Innovative SMEs [link]

Všetky uvedené konzultácie (prieskumy) sú otvorené do 6. novembra 2019.

Správu pripravil Dušan Janičkovič (Národný kontaktný bod pre Horizont 2020: Nanotechnológie, pokročilé materiály, výrobné procesy a postupy)