Podnikatelia môžu získať bezplatné inovačné poradenstvo formou inovačných workshopov

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) otvorila začiatkom septembra 2019 Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie základného individuálneho poradenstva formou inovačných workshopov. Požiadať môžu firmy bez rozdielu veľkosti, ktoré sú na trhu minimálne 18 mesiacov, do konca marca 2020.

siea-inov-poradenstvo

V rámci prvého kola výzvy je na poradenské aktivity vyčlenených celkom 350-tisíc eur.

Firmy, ktoré požiadajú o možnosť využitia poradenstva formou inovačných workshopov, musia okrem iných podmienok, ktoré je potrebné splniť, podnikať na území Slovenska. Na výber majú jeden z piatich druhov workshopov v dĺžke štyri alebo osem hodín. Workshopy s expertmi sa uskutočnia priamo v priestoroch firmy.

Lektormi inovačných workshopov sú odborníci v oblasti inovácií, vzdelávania či priemyslu, ktorí pomôžu podnikom a ich zamestnancom nájsť príležitosť pre zmenu a následné vylepšenie ich produktov, služieb či procesov. Prostredníctvom workshopov majú zamestnávatelia možnosť zvýšiť motivovanosť a podporiť inovačné myslenie zamestnancov.

Žiadosť o čerpanie štátnej pomoci môžu podniky podať prostredníctvom registračného formulára. Viac informácií, kontaktné údaje a spôsob žiadosti o inovačné workshopy nájdu záujemcovia na webovej stránke projektu https://www.inovujme.sk/sk/registracia/.

Inovačné workshopy sú základným inovačným poradenstvom národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky prostredníctvom Operačného programu Výskum a inovácie spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.