Európsky systém satelitnej navigácie Galileo využíva už miliarda používateľov smartfónov

Počet používateľov smartfónov na celom svete, ktorí využívajú európsky systém satelitnej navigácie Galileo, dosiahol v septembri miliardu. Tento míľnik sa prekrýva s 15. výročím vzniku Agentúry pre európsky globálny navigačný satelitný systém (GSA), ktorá je kľúčovým partnerom Komisie pri prevádzkovaní systému Galileo.

galileo

Od decembra 2016 poskytuje Galileo „počiatočné služby“, ktoré pomocou signálov umožňujú presné určovanie polohy, navigáciu a určovanie času.

Spomedzi spoločností, ktoré vyrábajú čipy satelitnej navigácie pre smartfóny, dnes 95 % vyrába čipy, ktoré umožňujú využívanie systému Galileo. Míľnik v podobe miliardy používateľov vychádza z počtu smartfónov predaných na celom svete, ktoré využívajú systém Galileo. Skutočný počet používateľov systému Galileo je väčší.

V Európe sú všetky nové modely vozidiel, ktoré sú schválené pre trh, vybavené systémom eCall, ktorý využíva systém Galileo na oznámenie polohy vozidla záchranným službám. Od tohto roku je systém Galileo integrovaný do digitálnych tachografov nákladných automobilov – zariadení na zaznamenávanie rýchlosti a vzdialenosti – s cieľom zabezpečiť dodržiavanie pravidiel týkajúcich sa času jazdy a zlepšiť bezpečnosť cestnej premávky.

Galileo je vlastný globálny systém satelitnej navigácie EÚ. Je to civilný systém pod civilnou kontrolou, ktorý poskytuje presné informácie o polohe a čase. Jeho cieľom je zabezpečiť nezávislosť Európy od iných systémov satelitnej navigácie a jej strategickú autonómnosť v oblasti satelitnej navigácie. Autonómnosť Európy v tomto sektore podporí európsky trh práce, pomôže EÚ posilniť jej úlohu pri zabezpečovaní bezpečnosti a obrany a podporí vznikajúce technológie, ako sú umelá inteligencia, bezpilotné lietadlá, automatizovaná mobilita a internet vecí.

Od decembra 2016 poskytuje Galileo „počiatočné služby“. Počas tejto počiatočnej „pilotnej“ fázy, ktorá predchádza fáze „plne funkčných služieb“, sa signály systému Galileo používajú v kombinácii s inými systémami satelitnej navigácie. Vo fáze plnej funkčnosti budú môcť používatelia využívať signály systému Galileo nezávisle od iných systémov satelitnej navigácie.

ĎALŠIE INFORMÁCIE:

Zdroj: Tlačová správa EK