Publikácia: Ako chrániť duševné vlastníctvo na veľtrhoch

Mnoho firiem, ktoré sa zaoberajú vývojom nových výrobkov alebo služieb, často svoje inovácie verejne predvádza na veľtrhoch alebo na iných špecializovaných výstavách. Ak majú byť nové výrobky náležite ochránené, je absolútne zásadné, aby firma podnikla konkrétne kroky na ich ochranu, a to pokiaľ možno ešte predtým, než je verejne vystavia. Pozrite si publikáciu IPR Helpdesk v preklade českých kolegov z TC AV ČR.

ipr-helpdesk-guide-velthry

Materiál, pripravený expertmi Európskeho helpdesku pre otázky práv duševného vlastníctva (IPR Helpdesk), prehľadne a jasne zoznámi s tým, čo by firma mala urobiť, než sa vydá na veľtrh a aké zásady treba dodržiavať počas konania veľtrhu a po jeho skončení.

Niektoré z týchto pravidiel uľahčujúcich ochranu inovácií sa na prvý pohľad môžu javiť ako banality a mnoho firiem ich podceňuje. Napriek tomu môže mať dôsledné dodržiavanie niekoľkých jednoduchých princípov pre ochranu inovácií zásadnú dôležitosť.

Stiahnite si dokument “Jak nakládat s duševním vlastnictvím na veletrzích” v PDF.

Zdroj: EEN.cz