Vysokoškolskí študenti, učitelia aj vedeckí pracovníci sa môžu uchádzať o štipendiá na štúdium a výskum v Rakúsku

Žiadosti môžu uchádzači v rámci bilaterálneho programu Akcia Rakúsko – Slovensko podávať do 15. októbra. V ponuke okrem študijných štipendií sú aj o štipendiá na krátkodobé pobyty a vlastné projekty.

at-sk-aktion

Akcia Rakúsko – Slovensko podporuje projekty, ktoré posilňujú spoluprácu v oblasti vysokoškolského výskumu a vzdelávania ako napríklad rakúsko-slovenské školenia, letné jazykové kurzy a doktoráty pod dvojitým vedením. Podporené môžu byť aj inovatívne projekty, ktoré musia byť v súlade s cieľmi programu. Projektoví partneri si zvolia témy a aktivity, ktoré potrebujú pre naplnenie svojich cieľov a na tie získajú grant.

Program je financovaný slovenským ministerstvom školstva a Spolkovým ministerstvom pre vzdelávanie, vedu a výskum Rakúskej republiky. O tieto štipendiá prejavujú najväčší záujem Slováci. Podľa dát ministerstva ich minulý rok získalo 71 uchádzačov, pričom rakúskych záujemcov bolo 13.

Viac informácií môžu uchádzači nájsť na webovej stránke www.aktion.saia.sk alebo na pracoviskách Slovenskej akademickej informačnej agentúry (SAIA).

Zdroj: SITA/Webnoviny.sk, SAIA