Prehľad hlavných aktérov výskumu, vývoja a inovácií v Bruseli

Česká styčná kancelária pre výskum, vývoj a inovácie (CZELO) pripravila prehľadnú publikáciu o hlavných aktéroch (stakeholders) pre oblasť výskumu, vývoja a inovácií (VaVaI).

czelo-brusel-2019

Cieľom publikácie je oboznámenie VaVaI komunity s relevantnými bruselskými stakeholdermi v oblasti VaVaI. Jedná sa o zoznam kontaktov na jednotlivé styčné kancelárie pre výskum, relevantné zastúpenie asociácií (národných, európskych a medzinárodných), výskumných ústavov a združení, technologických platforiem, relevantných českých zastúpení v Bruseli a európskych inštitúciách.

Brožúra je k dispozícii v elektronickej forme (PDF).

Zdroj: CZELO