Právna a účtovná podpora pre poľnohospodársko-potravinárske startupy

EIT Food ponúka financovanie poľnohospodárskym start-upom na pokrytie ich právnych alebo účtovných nákladov. Grant je primárne určený pre začínajúce podniky z východnej a južnej Európy. Uzávierka prihlášok do programu je 31. októbra 2019.

eit-food-legal-accounting

Vybrané spoločnosti dostanú až 1 500 eur na úhradu nákladov za služby, ako je začlenenie spoločnosti, ochrana duševného vlastníctva, ochranná známka a povolenie registrácie, účtovníctva a ďalšie.

Uzávierka prihlášok do programu je 31. októbra. Odporúčame organizáciám, aby sa prihlásili čo najskôr.

Viac informácií o grante a formulár žiadosti sú k dispozícii na tejto stránke.

Zdroj: EEN.cz