Najčastejšie chyby v správach projektov Horizont 2020 a ako sa im vyhnúť

Európska komisia zostavila sumarizáciu najčastejších chýb v finančných správach projektov, ktoré financuje program Horizont 2020 a tiež navrhuje spôsoby, ako sa im vyhnúť.

error

Týka sa to najmä:

  • kalkulácie produktívnych hodín
  • neoprávnených nákladov
  • nekorektné vykazovanie času
  • nesúlad nákladov s aktivitami
  • dokumentácia nákladov
  • výsledky finančných auditov bežiacich alebo skončených projektov

Stiahnite si dokument: “How to avoid errors when claimimg costs in H2020 grants” (PDF)

Obrázok (Pixabay)