CUBE IN: Inovujte úspešne na rozvíjajúcich sa trhoch krajín mimo EÚ

Platforma CUBE IN financovaná EASME v rámci programu Horizont 2020 bola navrhnutá tak, aby pomohla európskym MSP s podnikaním a inováciami na rozvíjajúcich sa trhoch, ako sú Čína, India a Mexiko.

cube-in

CUBE IN poskytuje:

  • Nástroje kultúrneho sebahodnotenia
  • Online knižnica o kultúre a inováciách v rôznych krajinách
  • Mesačné webináre odborníkov o kultúre a inováciách.

Aktuálne pokrýva iniciatíva vyše 20 krajín. Pozrite si mapu.

cube-in-map

Navštívte oficiálnu stránku CUBE IN