Sprievodca právami duševného vlastníctva v Európe

Správa duševného vlastníctva (IP) je kľúčovým prvkom zvyšovania konkurencieschopnosti každej spoločnosti. Bohužiaľ, malým a stredným podnikom (MSP) často chýba čas, zdroje alebo znalosti na riešenie záležitostí duševného vlastníctva.

ipr-helpdesk-guide-2019

Cieľom tejto príručky je poskytnúť odpovede na niektoré z hlavných problémov duševného vlastníctva, ktorým MSP často čelia. Bola vyvinutá na základe odpovedí, ktoré poskytlo európske asistenčné pracovisko pre duševné vlastníctvo (European IPR Helpdes) na niektoré z často kladených otázok (FAQ), ktoré predložili používatelia prostredníctvom webovej stránky európskej asistenčnej služby a technickej podpory IP.

Okrem toho odkazuje na niekoľko referenčných dokumentov, ktoré sú uvedené na konci každej časti, kde sú uvedené ďalšie informácie.

Každá časť tejto príručky je venovaná jednému konkrétnemu právu duševného vlastníctva, ktoré sa týka základných aspektov týkajúcich sa jeho regulácie v Európe, ako aj niekoľkých ďalších otázok, ktoré sú na základe skúseností európskeho helpdesku v oblasti európskeho záujmu zaujímavé pre európske MSP.

Stiahnite si publikáciu tu.