Ako pomáha európsky patent pri komercializácii vynálezov malých firiem

Na základe prieskumu žiadateľov o patenty táto štúdia ukazuje, ako malé a stredné podniky s rôznymi profilmi využívajú európske patenty na udržanie rastu v Európe a cituje konkrétne prípadové štúdie.

eu-patent-ss-study

Ide o prvú zo série hodnotiacich tabuliek komercializácie patentov, ktoré využívajú údaje z prieskumov na monitorovanie úspechu európskych patentov na trhu.

Stiahnite si publikáciu