Nástroje Európskej rady pre inovácie (EIC). Nová brožúra TC AV ČR

Aktualizovaná brožúra Nástroje Európskej rady pre inovácie z edície Vademecum H2020 vychádza z dokumentov platných k decembru 2019 a stručne informuje o možnostiach podpory špičkovým inováciám prostredníctvom nástrojov Pilot Európskej rady pre inovácie (European Innovation Council, EIC).

tc-vademecum-eic-2019

Ide o nástroje EIC Accelerator pilot, EIC Pathfinder, Fast Track to Innovation a EIC Horizon Prices.

Brožúru pripravilo Technologické centrum AV ČR a vyšla v elektronickej verzii v decembri 2019 a je k stiahnutiu tu (PDF).