Európsky patentový úrad prichádza s novou verziou patentovej databázy Espacenet

Európsky patentový úrad prichádza s podstatne prepracovanou a vylepšenou verziou nástroja na vyhľadávanie patentových informácií. Najmodernejšie funkcie a vylepšená funkčnosť nového Espacenetu uľahčia používateľom bezplatné vyhľadávanie patentov a prístup k viac ako 110 miliónom patentových dokumentov z celého sveta.

espacenet

Od spustenia pôvodného Espacenetu v roku 1998 bolo primárnym účelom tohto nástroja poskytnúť najaktuálnejšie patentové záznamy zo všetkých regiónov Európskej patentovej organizácie. Pridanie funkcie Patent Translate, poskytujúcej vysokokvalifikované preklady z angličtiny, francúzštiny a nemčiny do 32 európskych a ázijských jazykov, ešte viac uľahčilo prístup k informáciám.

Najnovšia verzia Espacenetu ponúka niekoľko nových funkcií, ako:

  • dynamický nástroj na ľahšie vyhľadávanie,
  • bohatší, jasnejší a rýchlejší zoznam vyhľadávaných výsledkov,
  • filtrovanie výsledkov,
  • vylepšený prehľad právneho stavu pokrývajúci celú patentovú rodinu a
  • responzívny dizajn na vyhľadávanie naprieč zariadeniami.

Možnosť vyskúšať si najnovšiu verziu Espacenetu môžete tu

Pzevzaté z ÚPV SR