Aktualizovaný zoznam webstránok pre hľadanie partnerov pre Horizont 2020

Pre väčšinu projektov podporovaných programom Horizont 2020 je podmienkou vytvorenie konzorcia viacerých partnerov z rôznych krajín Európskej únie. Často je nájdenie partnerov kľúčovým problémom pri vytváraní správnych konzorcií. Pomôcť v tomto úsilí môžu aj viaceré portály financované Európskou komisiou na zverejnenie projektových myšlienok a/alebo pripojenie sa k pripravovaným projektom.

partner-search-banner-0

Nižšie nájdete zoznam jednotlivých stránok podľa tematických oblastí.

Tematické stránky pre hľadanie partnerov
POZOR! Niektoré projekty už skončili a majú obmedzené služby

Stránky bez tematického obmedzenia: